*** ONLINE KEDVEZMÉNYEK ***

Nettó   35.000 forintot  meghaladó rendelés esetén  5%,
nettó   65.000 forintot meghaladó rendelés esetén 10%,
nettó 110.000 forintot meghaladó rendelés esetén 15%,
nettó 160.000 forintot meghaladó rendelés esetén 20% kedvezményt adunk.

XUXA Bizsu Nagykereskedés | Vásárlási Feltételek

 

A online nagykereskedésben csak kereskedők, viszonteladók vásárolhatnak.
Regisztrálásához kérjük töltse ki az adatlapot és küldje el a vállalkozói engedélyének másolatát e-mailben a nagyker@xuxa.hu címre. A vásárláshoz szükséges jelszót 48órán belül küldjük el.

Az oldalunkon szereplő képek szerzői védelem alatt álnak. A jogosulatlan felhasználás azonnali jogi következményeket von maga után.


 

 

Online Vásárlás folyamata:

» Belépés az online nagykereskedésbe a vevő nevének és jelszavának megadásával történik.
» Termékek kiválasztása a "TERMÉKEK” menüpontból a keresett termékcsoport kiválasztásával indul. Az áru fotójára kattintva megnézheti azokat nagyobb méretben és rövid leírást kaphat annak anyagáról, méretéről valamint a rendelhető színekről.
» A termékeken szereplő árak nettó árak.
» Megrendelés esetén a kiválasztott termék mellet kattintson a "KOSÁR” feliratra és töltse ki a kívánt mennyiséget.
» Törölni szeretné később valamelyik terméket a "KOSÁR" tartalom megtekintésénél azt még megteheti.
» Megrendelés módosítására van lehetőség az elküldését követő 2 órán belül.
» Visszaigazolást kap azonnal a vásárló a megrendelés beérkezéséről.
» A megrendelések folyamatos feldolgozása ellenére előfordulhat, hogy a kiválasztott termékek valamelyike idő közben már elfogyott és a lapról még nem került törlésre.

Vásárlási feltételek:

» A kereskedő regisztrált legyen.
» A vásárlás értéke haladja meg a 15.000 Ft + Áfa-t.

Fizetési feltételek:

Online kedvezmények:
Nettó 35.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén 5% | 60.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén 10% | 110.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén 15% | 160.000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén 20% kedvezményt adunk.

» Belföldi vásárló esetén választható az előre banki utalás illetve bankkártyás fizetés és az utánvétes fizetés.
» Amennyiben az utánvétet választja, az ajánlott küldemény értékét az átvételkor kell kiegyenlíteni.
» Külföldi vásárló esetén vásárláskor előre kérjük kiegyenlíteni az áru és a szállítási költség ellenértékét banki utalással vagy bankkártyás fizetéssel.

Szállítási feltételek:

A megrendelés visszaigazolását követően másnap, de maximum 5 munkanapon belül történik. A vevő a küldemény átvételekor ellenőrizze annak sértetlenségét. Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük ne vegye át. A vevő köteles az átvételkor az árukat tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A kiszállítás díja: nettó 25000 Ft rendeléig 780 Ft + áfa,  nettó 25000 Ft-ot meghaladó rendelés esetén ingyenes Magyarországon belül.

Külföldre való szállítást a DPD végzi, melynek költségeit ide kattintva tekintheti meg.

Személyes átvételre nincs lehetőség!

Vásárlástól való elállás joga

A vevő jogosult a megrendelést követően a törvény által előírt időn belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényt kizárólag elektronikus levél útján jelezheti a nagyker@xuxa.hu email címen.
Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

Adatvédelmi tájékoztató

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az elektronikus úton történő vásárlás, vagy hírlevélre történő önkéntes feliratkozás során megadott személyes adatait – kötelező és/vagy önkéntes, illetőleg statisztikai adatszolgáltatástól függően – a Xuxa Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az alábbiak szerint kezeli.
 
Kötelező adatszolgáltatás

» A 2011. évi CXII. Tv. (Infotv.) 6. §. /1/ bek. „b” pontja alapján, termékvásárlás esetén kötelező az adatszolgáltatás és adatkezelés a létrejött szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága érdekében – a Xuxa Kft., mint adatfeldolgozó útján – az érintett jogviszony bizonylatai megőrzésére előírt ideig.
» Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházban vásárlók
» Az Adatkezelő, mint eladó a vevői adatokat bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
» Az adatgyűjtés célja: szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyíthatósága
» Az adatkezelés időtartama: határozott idő, jogviszony bizonylatai megőrzésére jogszabályban előírt idő
» Az adatok megismerésére kizárólag az Adatkezelő, mint eladó – illetőleg az adatfeldolgozó – és a házhozszállítást végző szervezet/ek/ arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.
»  Kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, kapcsolattartó neve, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP cím.

Adatok továbbítása

» Adatkezelő jogosult az általa kezelt személyes adatokat termékek házhozszállítással történő megrendelése estén alább megnevezett harmadik személy részére továbbítani.
» Az adattovábbítás jogalapja: a vásárló hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
» Az adattovábbítás célja: termékértékesítés házhozszállítással
» A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.
» Az adatokat a következő szállítóknak továbbítjuk: Magyar Posta Zrt | 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6.

Önkéntes adatszolgáltatás

» A webáruház böngészése során a látogatónak módja van feliratkozni a hírlevél megrendelőinek listájára. A feliratkozás során az adatszolgáltatás önkéntes.
» Az önkéntes feliratkozás során megadott adatokat az adatkezelő bizalmasan kezeli, harmadik félnek – az adatfeldolgozó kivételével – kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja át.
» Az önkéntes adatkezelési hozzájárulását az adattulajdonos bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását. Az adattulajdonos kezdeményezése az adatai törlésére, módosítására az info@xuxa.hu e-mail címen, vagy az Ügyfélszolgálati elérhetőségek valamelyikére történő továbbítással történhet. Az adatkezelő – az önkéntes adatkezelés esetén – az adattulajdonos módosítási, törlési kezdeményezését köteles legkésőbb a kezdeményezés kézhezvételétől számított egy munkanapon belül maradéktalanul teljesíteni.
» Az adatkezelés során érintettek köre: webáruházba látogatók, akik az adatkezeléshez – adataik megadásával – önkéntesen hozzájárultak
» Kezelt adatok köre: felhasználói név, e-mail cím
» Az Adatkezelő a látogatók adatait bizalmasan kezeli, azokat – az adatfeldolgozó kivételével – harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.
» Az adatgyűjtés célja: kapcsolattartás a potenciális vevőkkel, tájékoztatók, küldése, igények felmérése
» Az adatkezelés időtartama: határozatlan idő, az adattulajdonos törlési kezdeményezéséig
» Az adatok megismerésére kizárólag a Xuxa Kft, mint eladó arra jogosult munkatársai, a szükséges, indokolt és elégséges mértékben, szabályozott módon és ellenőrzötten jogosultak.

Statisztikai adatszolgáltatás

» A webáruház böngészése folyamán technikai információkat rögzít az adatkezelő statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag statisztikai célból kezeli, harmadik félnek kizárólag jogszabályban előírt kötelező esetben és okból adja ki.

Jogi szabályozottság

Az adatkezelésre a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv., valamint különösen az alábbi jogszabályok előírásai az irányadók:

·         2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
·         2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
·         2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
·         2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
·         2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
·         17/1999 (II.5.) korm. r., és az információs önrendelkezési jogról

Jogorvoslat

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

·         a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
·         a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
·         törvényben meghatározott egyéb esetben.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adattulajdonos az Adatkezelő által meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Adattulajdonos a jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

·         E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá termékek megrendelése esetén az Adattulajdonos ráutaló magatartással elfogadja a Xuxa Kft. általános szerződési feltételeit, továbbá fenti adatkezelési elveket és szabályokat.

Kedves Látogató! Weboldalunk használatával jóváhagyja a Cookie-k használatát!